Eigen Voorschool: Daarom doen wij het zelf!

IKC Het Talent is de enige basisschool in Amsterdam waar de voorschool ook écht bij de school hoort. De personeelsleden die werken op de voorschool zijn in dienst van de school. Hierdoor is er een uitstekende doorgaande lijn van voorschool naar basisschool. De kinderen die als peuter op 2-jarige leeftijd bij ons starten, stromen meestal door naar de basisschool. Daardoor zijn zij al snel gewend aan de school en iedereen die er werkt. En wij kennen de kinderen (en hun ouders) al op jonge leeftijd, zodat we perfect kunnen aansluiten bij wat zij nodig hebben.

De school is voortdurend in ontwikkeling. De nieuwste inzichten over onderwijs en de ontwikkeling van kinderen, maken wij ons eigen en vertalen we naar de dagelijkse praktijk. Doordat de voorschool tot het schoolteam behoort, doen zij ook mee aan alle ontwikkelingen.

De school heeft uitgebreide mogelijkheden om aan kinderen die dat nodig hebben extra hulp te bieden. Die mogelijkheden zijn dus ook voor de voorschool beschikbaar. Extra hulp die wij organiseren kan naadloos doorgaan als de kinderen 4 jaar worden.

 

Kortom: IKC Het Talent is een school voor 2-12 jaar!

Openingstijden

Op onze voorschool komen kinderen 5 dagen per week gedurende 3 uur. Er zijn 2 ochtendgroepen en 2 middaggroepen met elk 16 plaatsen. De voorschool is open op alle dagen dat de school ook geopend is. De vakanties en studiedagen lopen dus ook gelijk. Onze openingstijden hebben we bewust gekozen. Voor jonge kinderen vinden we dit de ideale structuur; elke dag hetzelfde ritme en niet te lang op school.
Hierbij is ook rekening gehouden met de regels rond kinderopvangtoeslag en de bijdrage van de Gemeente Amsterdam. Door deze openingstijden aan te houden blijven de kosten voor ouders tot het minimum beperkt.

De ochtendgroepen zijn open van 08.15 – 11.30 uur.
De middaggroepen zijn open van 12.10 – 15.20 uur.

Kosten

Elk jaar wordt de kinderopvangtoeslag (per 1 januari) door de overheid geïndexeerd. De tarieven in 2023 zijn:

• Dagopvang: € 9,12 per uur 

De exacte kosten zijn afhankelijk van het inkomen van de ouders. Sommige ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. Voor wie geen recht heeft hierop, heeft de Gemeente Amsterdam afgesproken dat alle kinderen vanaf 2 jaar maximaal 16 uur per week naar de voorschool mogen. De Gemeente vergoedt dan op basis van dezelfde inkomensregels een deel van de kosten. Voor ouders met een laag inkomen zijn er vaak nog extra mogelijkheden, waardoor de voorschool bijna helemaal gratis is.
Wij helpen u graag bij het berekenen van uw eigen bijdrage en kijken bij aanmelding welke mogelijkheden er voor u zijn.

Meer praktische informatie over de voorschool, zoals het voedingsbeleid, vindt u op de pagina praktische informatie.


Beleid


Wilt u meer weten over ons pedagogisch beleid? Download dan hier ons pedagogisch beleidsplan.

De klachtenprocedure kunt u hier downloaden.

Ons meest recente inspectierapport vindt u hier en het meest recente rapport locatieonderzoek vindt u hier .