Resultaten: Zo presteren wij

Wij kijken op IKC Het Talent naar de groei die kinderen doormaken. Ieder kind heeft een eigen leerniveau en eigen talenten. Voor ons is dat niveau minder belangrijk dan de groei die het kind doormaakt. Want op elk niveau kun je nog beter worden dan je al was! Wij kijken dan ook de gehele dag door naar de stappen die de kinderen maken en hoe wij hierin kunnen bijsturen.

Van een toets leert een kind niet veel, wel van instructie en oefening. Toetsen zien wij dus niet als het belangrijkste onderdeel van ons onderwijs. Toch nemen we regelmatig een toets af om te controleren of de aangeboden lesstof ook echt goed is overgekomen en waar nog extra aandacht naar uit moet gaan. We willen immers weten of een kind voldoende groeit. Elk halfjaar nemen we een toets af van Cito, om te onderzoeken of ons onderwijs van voldoende kwaliteit geweest is en om het niveau van de kinderen te vergelijken met een landelijk gemiddelde. Dit doen wij vanaf groep 2.

De resultaten bespreken wij met ouders. Meestal gebeurt dit tijdens voortgangs- en rapportgesprekken, maar soms nodigen wij ouders uit voor een extra gesprek. Ook kunnen ouders zelf een gesprek aanvragen bij de leerkracht.

Uiteindelijk werken we toe naar het eind van groep 8, wanneer kinderen een basisschooladvies krijgen en daarna doorstromen naar het voortgezet onderwijs (VO). In het VO wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende leerniveaus van kinderen. Het basisschooladvies is dus de uitkomst van het niveau en de ontwikkeling van het kind gedurende de gehele basisschoolperiode. Ook maken de kinderen aan het eind van groep 8 de landelijk verplicht eindtoets. Op IKC Het Talent is dat de Centrale Eindtoets van het CET. Deze toets wordt vaak gezien als belangrijk meetinstrument voor het niveau van de kinderen. Maar in werkelijkheid is deze toets vooral bedoeld om het basisschooladvies te bevestigen en om scholen in Nederland met elkaar te kunnen vergelijken. Door die vergelijking is het voor ons mogelijk om te zien welk gemiddeld uitstroomniveau de kinderen van IKC Het Talent de afgelopen jaren hebben gehad en in hoeverre dit past bij de gegeven basisschooladviezen.