Ouders: Voor, met en door onze ouders

Activiteiten

Op IKC Het Talent geloven we dat kinderen zich beter ontwikkelen, wanneer school en ouders goed samenwerken. Wij hebben de inbreng van ouders nodig om het leren van de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. En we kunnen ouders helpen om ook thuis de schoolontwikkeling te kunnen ondersteunen. Als kinderen zien dat ouders en school elkaar helpen, dan is dat niet alleen het goede voorbeeld, maar bovendien leert het kind daarmee dat de volwassenen in de omgeving het belangrijk vinden dat het goed met hem of haar gaat en dat er vertrouwen is dat het kind kan groeien. Samenwerking begint met contact. Daarom zijn er op IKC Het Talent ook diverse activiteiten voor, door en met ouders.

Samenwerking kan op veel verschillende manieren, maar begint altijd met contact. Daarom zijn er op IKC Het Talent 3 dagen per week activiteiten voor, door en met ouders.

Communicatie

IKC Het Talent communiceert op verschillende manieren met ouders en de buitenwereld. We maken gebruik van een app, waartoe alleen ouders en teamleden toegang hebben. Daarnaast komt er maandelijks een nieuwsbrief uit en vindt u algemene informatie en actualiteiten op deze website.

Bij een succesvolle samenwerking horen goede afspraken over de manier waarop we met elkaar communiceren. Zeker als het om het kostbaarste bezit gaat, onze kinderen, neemt dit grote verantwoordelijkheden met zich mee voor alle betrokkenen. De volwassenen rond de kinderen zijn het voorbeeld waaraan zij zich spiegelen. Daarom verwachten we van iedereen op IKC Het Talent, dat communicatie altijd beleefd en respectvol is. Daarbij hoort oprechte aandacht en interesse voor de boodschap van de ander en nieuwsgierigheid naar diens beleving.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders en teamleden. Zij vertegenwoordigen hun eigen ‘achterban’ en beslissen mee over het beleid in de school. Per onderwerp verschilt het of zij door de directeur van de school geïnformeerd worden, een advies mogen geven of ook daadwerkelijk het recht hebben op instemming.

Oudercommissie

Samen met de ouders ondersteunen we de leerkrachten en de school bij allerlei activiteiten, zoals bijvoorbeeld -startochtend -einde jaar afsluiting -Sint -Kerst -fotograaf -versieringen van school en -Sportdag. Dit doen we met een oudercommissie die bestaat uit 2 ouders van de onderbouw, 2 van de middenbouw, 2 van de bovenbouw, 1 leerkracht en de oudercoördinator. De oudercommissie, valt onder de regie van school.