Onderwijs: Zo leren wij

Leren is pas mogelijk als kinderen goed in hun vel zitten. Sociale veiligheid, een fijne sfeer en goede relatie met de kinderen en leerkracht in de klas, is daarom onze basis. Daarbij is ook aandacht nodig voor de wereld om de kinderen heen. De invloed van thuis én de buitenwereld spelen een belangrijke rol in het welbevinden van de kinderen. Onderwijs begint op IKC Het Talent dus bij een goed contact met en tussen de kinderen onderling. We helpen kinderen in zichzelf en hun mogelijkheden te geloven. We hebben hoge verwachtingen van hen.

Op Het Talent werken we in leerstofjaarklassen. Dat wil zeggen dat kinderen in dezelfde leeftijdsfase bij elkaar in een groep zitten. Elk kind heeft eigen talenten en ontwikkelt zich in het eigen tempo. Daar houden we rekening mee binnen de jaarklassen. Hierdoor lukt het om kinderen te leren omgaan met verschillen in een groep, met en van elkaar te leren en toch te zorgen voor onderwijs op maat.

Om toe te komen aan alle verschillende leerniveaus en leerstijlen van de kinderen in een jaargroep hanteren we het EDI- en GIP-model.

EDI staat voor: Expliciete Directe Instructie. Dit is een opbouw van de lessen, waarbij kinderen doelgericht instructie krijgen op een manier die zorgt dat zij ook allemaal actief meedenken en meedoen. Ongeacht het leerniveau. Na een korte eerste instructie gaan de kinderen die daaraan toe zijn alvast aan de slag en kan de leerkracht een verlengde instructie geven aan de kinderen die dat nodig hebben. Zodra de meeste kinderen de lesstof aan het inoefenen zijn, kan de leerkracht nog met een klein groepje of individueel aan de slag.

Voor deze vorm van instructie is een goede organisatie heel belangrijk. De kinderen moeten op voorhand weten wat van hen verwacht wordt, zodat zij een deel van de les zelfstandig kunnen leren. Het GIP-model helpt ons daarbij. Dit staat voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen. We leren kinderen hoe zij om moeten gaan met uitgestelde aandacht van de leerkracht, zonder dat hun eigen leerproces stopt. En de leerkracht weet via dit model hoe de tijd en aandacht het beste verdeeld kan worden.

De kerndoelen die in de Wet Primair Onderwijs beschreven staan, zijn ons uitgangspunt. De afgelopen jaren is op veel scholen de nadruk komen te liggen op reken- en taalonderwijs. Wij vinden de brede ontwikkeling van kinderen minstens zo belangrijk. Het onderwijs op IKC Het Talent is weliswaar opgedeeld in vakken, maar waar mogelijk integreren wij deze, om lesdoelen zo betekenisvol mogelijk aan te bieden. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat we tijdens de techniekles volop aan het rekenen zijn en is bij de muziekles veel aandacht voor de woordenschat.