Brede Talentontwikkeling: Voor elk talent

Talentenmiddag

Elke woensdagmiddag krijgen onze kinderen de kans om een nieuw talent te ontdekken of verder te ontwikkelen, tijdens de talentenmiddag. In periodes van 8 weken wisselen de onder-, midden en bovenbouw elkaar af en mogen kinderen zélf kiezen. Spaans, koken, schaken, robotica, calisthenics, schilderen, 3-D printen, judo, Engels, streetdance, enzovoort.

In kleine groepjes krijgen kinderen les van experts. Zowel onze eigen leerkrachten, als ook specialisten van buitenaf (waaronder ook ouders) organiseren inspirerende lessen waarin kinderen nieuwe talenten van zichzelf en elkaar ontdekken. En na elk blok sluiten we dat feestelijk af met een presentatie voor de ouders!

Naschoolse Activiteiten

Een goede besteding van de vrije tijd vinden wij heel belangrijk voor elk kind. Daar dragen wij zelf aan bij door na schooltijd leuke activiteiten te organiseren. Vaak in samenwerking met verenigingen, clubs en initiatieven in de wijk. Daardoor is het meestal mogelijk om na een periode van 6 maanden door te stromen, als een kind het leuk vindt om verder te gaan met de activiteit. Sporten, dansen, ontwerpen, schilderen, muziek maken, er is van alles mogelijk. Bijna dagelijks (ma. di. do. en vr.) zijn er activiteiten voor verschillende leeftijden.

Sport & Gezondheid

Als kinderen op hun jonge leeftijd al kennis maken met een gezonde en sportieve leefstijl, leven zij later ook gezonder. Sporten en gezond gedrag stimuleren bovendien het leren zelf. Op IKC Het Talent hebben wij daarom afspraken gemaakt over onze voeding en traktaties. Sporten doen wij minstens 2 keer per week onder leiding van een gespecialiseerde vakleerkracht.

Kunst, Cultuur & Burgerschap

Creativiteit is een belangrijk talent. Creatieve mensen vinden oplossingen uit waar nog niemand aan gedacht heeft. Om dat talent te ontwikkelen bieden we op IKC Het Talent allerlei activiteiten aan op het gebied van kunst en cultuur. Zo leren kinderen hun eigen creatieve talent te gebruiken, maar ook dat van anderen te waarderen en respecteren. Dit is één van de redenen waarom wij burgerschap zien als onderdeel van ‘kunst, cultuur & burgerschap’. Oog hebben voor verschillen en overeenkomsten tussen mensen en culturen en samen nieuwe dingen leren ontdekken en maken, is een belangrijke basis voor later (school-) succes.
De kinderen krijgen (vanaf groep 3) 1 keer per week les van een vakleerkracht handvaardigheid en 1 keer per week muziek. Bij de voorschool en kleuters is doorgaans al veel aandacht voor deze vakken, omdat daarmee ook onder andere de motorische en auditieve vaardigheden worden ontwikkeld.

Wetenschap, Techniek & ICT

Onderwijs in techniek en ICT is vandaag de dag onmisbaar. Op IKC Het Talent hebben wij daarom een gespecialiseerde vakleerkracht die de kinderen lesgeeft hierin. De lessen hebben een onderzoekend en ontdekkend karakter, zodat de kinderen de zogeheten 21e-eeuwse vaardigheden in samenhang ontwikkelen.