Missie & Visie: Dit willen en vinden wij

Missie


Onze school is een plek in de buurt waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig, gewaardeerd en geaccepteerd voelen. Het team zorgt ervoor dat kinderen graag naar school gaan en veel leren, zodat ze actief kunnen deelnemen aan een dynamische maatschappij. Wij stellen hoge eisen aan kinderen en verwachten veel van hen. Wij hechten veel waarde aan een prettige sfeer.


Visie

We willen dat alle grote en kleine mensen in onze school op een goede manier met elkaar omgaan en respect hebben voor anderen. Respectvol en open omgaan met verschillen vanuit de oecumenische traditie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Wij werken voortdurend aan een veilige sfeer op school en in de klas, we zorgen voor orde en structuur.
Door een groot onderwijsaanbod op het gebied van taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling leren de kinderen vaardigheden waarmee ze hun plek in de maatschappij kunnen vinden. Tastbare en meetbare opbrengsten zijn van groot belang. We stellen hoge doelen voor de kinderen en ons zelf. Deze doelen bespreken we regelmatig met alle betrokkenen: kinderen, ouders en leerkrachten. We werken handelingsgericht en we hebben hoge verwachtingen.
Door een breed en gevarieerd onderwijsaanbod helpen we kinderen met het ontwikkelen van hun talenten. We leren kinderen om hun talenten in te zetten, zodat ze beter kunnen leren en al hun mogelijkheden benutten.

Om dit waar te maken is samenwerking en verbondenheid nodig tussen kinderen, ouders en school. Samenwerken is zowel voor kinderen als voor leerkrachten waardevol. Zo kunnen we leren mét en van elkaar.
Wij zien de ouder als educatief partner. Wij stimuleren dat ouders betrokken zijn bij school en bij het leren van hun kinderen. Voor de buurt willen wij als school een centrum van ontwikkeling en kansen voor kinderen zijn.

Ons motto:

Kleurrijk & Kansrijk!