Organisatie: Wie doet wat en waarom?

Het team van IKC Het Talent bestaat uit de volgende mensen.

Voorschool 1 & 2

Juf Karin
Juf Claudia
Juf Marjam

Voorschool 3 & 4

Juf Khaleda
Juf Diane
Juf Anita S.

Coördinatie Voorschool

Juf Ilona
We onderhouden contacten met veel organisaties waarmee de voorschool samenwerkt. De coördinator van de voorschool is het eerste aanspreekpunt. Zij heeft de dagelijkse leiding over het voorschoolteam en begeleidt hen bij allerlei onderwerpen. Juf Ilona is tevens lid van het managementteam als onderbouwcoördinator (voorschool groep 1/2 en groep 3). Zij ontvangt ouders graag voor een kennismaking met de school en aanmeldingen van nieuwe leerlingen voor zowel de voorschool als groep 1/2.

Groep 1/2 A

Juf Patricia
Juf Annemieke

Groep 1/2 B

Juf Anita
Juf Annemieke

Groep 1/2 C

Juf Mareth
Juf Khadija

Groep 1/2 D

Juf Carla
Juf Roswitha

Combinatiefunctionaris en ondersteuning VVE

De overstap van de voorschool naar de kleuterklas blijft zelfs in onze school een grote stap voor de kinderen. Daarom hebben wij een zogeheten combinatiefunctionaris, die kan helpen om deze stap zo goed mogelijk te begeleiden. De leerkracht waar het kind bij in de klas komt kan alvast kennismaken met het kind als het nog bij de voorschool is, of de leerkracht van de voorschool kan tijdens de eerste periode bij de kleuters nog eens extra langskomen. Er kan dan apart met het kind gewerkt worden en er kunnen tips worden uitgewisseld tussen de leerkrachten onderling. Soms is de combinatiefunctionaris zelf degene die de kinderen extra begeleid.

Groep 3

Juf Esma

Groep 4a

Juf Benthe
Juf Séverine

Groep 4b

Juf Meryem
Juf Anyela

Groep 5a

Juf Cacharel
Juf Hatice

Groep 5b

Juf Rita

Groep 6

Juf Lucia
Juf Zeynep

Groep 7

Juf Edith

Groep 8

Meester Ruel

Ondersteuning groepen

Onderwijsondersteuner
Juf Carla
Juf Cacharel
Juf Fatima
Juf Davina
Juf Meryem

Onderwijsassistent
Juf Seher

Soms hebben kinderen extra hulp nodig. Dat kan zijn om hen extra uit te dagen, of juist als zij ergens moeite mee hebben. Vaak krijgen de kinderen die hulp in de klas van hun eigen leerkracht, maar soms is er meer nodig. Afhankelijk van waar kinderen precies behoefte aan hebben, spreken de ondersteuners af met de leerkracht wie de extra hulp geeft. Soms neemt de ondersteuner de groep over, zodat de leerkracht met kinderen apart kan werken. In andere gevallen geeft de ondersteuner de hulp zelf.

Bewegingsonderwijs

Meester Dave
Elke groep krijgt 2 keer per week een lesuur bewegingsonderwijs in de grote gymzaal. Sommige kinderen komen in aanmerking voor extra sportlessen na schooltijd. De vakleerkracht geeft aan deze kinderen een keer per week Gym+. Wilt u hier meer over weten, dan kan u terecht bij Meester Dave.

Conciërge

Juf Tiny
De conciërge is de ‘gastvrouw’ van de school en vaak het eerste gezicht (of de stem) die ouders en kinderen tegenkomen op school. Eigenlijk helpt zij bij alles, om ervoor te zorgen dat iedereen goed kan werken.

 

Administratie

Juf Hanane
De administratie houdt alle algemene gegevens bij van de kinderen en ouders. Ook de administratie van absenties, verlof of andere belangrijke informatie, houdt zij bij. Daarnaast ondersteunt zij bij alle financiële administratie, zoals de ouderbijdrage en schoolreis [praktische info/ouderbijdrage].

Intern Begeleiding

Juf Esther
Van alle kinderen houden we bij hoe zij zich ontwikkelen. Soms willen we daarbij nog wat preciezer kijken door onderzoek te doen. Of er blijkt dat een kind ergens extra hulp bij nodig heeft. Ook komt het voor dat juist de leerkracht hulp nodig heeft bij het geven van de goede (onderwijskundige) ondersteuning. De intern begeleider is degene die bij al deze zaken het aanspreekpunt is.

 

Managementteam

Juf Ilona (onderbouwcoördinator)
Juf Amrana (bovenbouwcoördinator)
Meester Pieter Bosman (Directeur)
Het managementteam (MT) vormt de leiding van de school. De coördinatoren hebben hierin vooral een praktische rol. Zij vertalen samen met de rest van het schoolteam het beleid naar de praktijk. In het MT bereiden de coördinatoren en directeur vergaderingen voor, bespreken het beleid van de school en bedenken aanpassingen als dat nodig is. De directeur van de school is eindverantwoordelijk.

Ouder- en Kind Adviseurs

Wanneer ouders vragen hebben over opvoedkundige zaken kunnen zij terecht bij de ouder- en kind adviseur. Ook op andere maatschappelijke terreinen kan zij ouders ondersteunen. Te denken valt aan financiële hulp, zoals het aanvragen van de scholierenvergoeding of jeugdsportfonds. Maar ook bij andere soorten vragen denken zij graag mee, om te zorgen dat ouders de juiste hulp kunnen krijgen. De zogeheten OKA werkt officieel niet voor de school, maar voor het Ouder- en Kind Team dat verbonden is aan het Ouder- en Kind Centrum. De OKA werkt nauw samen met de school als er hulp nodig is op het gebied van jeudgzorg. De OKA heeft vaste spreekuren

 

Oudercoördinator

Juf Inge Ligtenberg
De oudercoördinator is schakel tussen ouders en school. Wij vinden het belangrijk, dat naast contact met de leerkracht, directie en IB, u ook altijd een aanspreekpunt heeft op school. U kunt bij haar terecht voor alle vragen en indien nodig zoekt zij iemand die u verder kan helpen. Naast aanspreekpunt, organiseert de oudercoördinator ook allerlei activiteiten voor, door en met ouders, zoals Verteltassen maken, taallessen, inloopspreekuur voor hulp bij regelingen, formulieren en voorzieningen, koffie ochtenden met thema, koffieochtend met de directeur, spelinloop voor kinderen van 0-2,5, vaderavond, kookworkshop met kinderen e.a.; heeft u suggesties hiervoor dan horen wij dat graag.

De oudercoördinator, Inge Ligtenberg, is aanwezig van dinsdag tot en met vrijdag. U kunt haar ook per email bereiken: inge.ligtenberg@amosonderwijs.nl